Výstava

"Vaňkovka v čase"  

Galerie Vaňkovka, Brno, 2008

1/6

© Zeno Čižmář.