Příběhy českých podniků a značek

Příběhy českých podniků a značek objevuji pro hrdou prezentaci jejich nositelů – jako poselství jejim partnerům a široké veřejnosti. A mimo jiné i pro skvělý pocit vědomí vlastní jedinečné hodnoty. 
Má práce je služba v uchování a re-prezentaci paměti firmy, tedy firemní identity.
Historii českých podniků a značek umím vyprávět díky profesionálním zkušenostem s heuristikou a editací faktů z nejrůznějších archivů, historické literatury, dobového tisku či ze sbírek muzeí a sběratelů. Pestrý obraz minulosti dané firmy nebo značky mi v neposlední řadě významně pomáhají skládat i přímá svědectví pamětníků, zejména bývalých zaměstnanců.
Hranice podnikové historie vždy sahá až do žhavé současnosti, čímž vytvářím základ tvorby novodobé kroniky podniku, která se jednou stane archivním pramenem informací pro budoucí generace.
Baví mě být strážcem paměti korporací i jejich značek o to víc, že výsledky mé práce se stávají součástí mosaiky kolektivní paměti. 

Kniha s příběhem Vašeho podniku zůstává po Vás jako stopa v čase, jako trvalá připomínka vaší činnosti dalším generacím.

Mít svoji skutečnou identitu, tedy říct světu něco o sobě, vyprávět svůj příběh, můžete jen díky vlastní paměti - vaší minulosti. Buď o ní něco víte, nebo ne...
 

Obraz vaší minulosti  za vás s hrdou noblesou, v designu vám navrženém na míru, poví vše, co chcete svým partnerům nebo veřejnosti sdělit. Knihou s vaším autentickým příběhem otevřete dveře důvěry čtenářů dokořán. 

 

Paměť vaší minulosti - váš autentický příběh je vašim kapitálem, jehož hodnota sama roste v čase.

Není to zdaleka jen logo nebo vizuální styl, co tvoří firemní identitu, ale její hlavní podstata je dána především její historií, tedy kořeny, z nichž společnost vyrůstá. Paměť vaší minulosti – váš příběh – je vaším kapitálem, jehož hodnota roste v čase. Investice podniku do uchování své vlastní paměti – vlastní identity – do příběhu o podniku samém nebo jeho značce, patří k těm nejvýnosnějším. 

 

Autentické příběhy firem se časem stávají tou nejcennější položkou ve firemním inventáři, která se vyvažuje zlatem. Přes příběhy druhých se poznáváme, tím spíš, když nás s těmito příběhy něco autentického spojuje – v našem případě pracovní a podnikatelská zkušenost.

Příběhy lidé milují,  protože jsou  návodem k životu. 
 
Kniha s vaším příběhem zůstane po vás jako trvalá vzpomínka pro budoucí generace, které si budou mít o čem vyprávět, z čeho se učit a inspirovat. I to patří ke společenské zodpovědnosti firmy. Litera scriptum manet. 
 

Plně smyslový, oddychový prožitek při listování knihou je ve věku digitálních médií nenahraditelný. Proto kniha o vás zůstává prestižním dárkem nadčasové hodnoty. V mnoha tematických rovinách svých rovinách osloví každého, kdo je s vaším podnikem jakkoli propojen.

Ti, kteří si svůj příběh dovolí vyprávět, již dospěli do jisté úrovně svobody a nezávislosti. Již znají svoji hodnotu, jak osobní, tak profesní. 
 

Knihou o vás věnujete vašim zaměstnancům, obchodním partnerům i nejširší veřejnosti výjimečný prožitek vaší jedinečné životní cesty. Ba,co víc, každá strana publikace nám slovem či obrazem nekompromisně odhaluje a připomíná věčnou podstatu života v jeho neustálé proměně. Vyprávěním vašeho příběhu se propojujete s osobními prožitky svých čtenářů, kteří si tak díky vám na něco dávného vzpomenou a cosi niterného si uvědomí...

 

Na cestě k sobě samému

Pozornost k vlastní historii je vývojovou etapou na evoluční cestě člověka za poznáním sebe samého. Každý k tomu stejně nakonec jednou dospěje. Tak jako se lidé v posledních letech stále více pídí po rodokmenech svých předků, tak stejně i firmy si nechávají vyprávět své příběhy. Obojí je vedeno stejným principem – zažít v přítomnosti kouzelnou sílu vyprávění – kdo jsme - z čeho jsme vzešli - kam směřujeme.

© Zeno Čižmář.