Turistické informační panely

"Paměť této krajiny" - Brněnská přehrada -

odpočívadlo U lva

instalace v září 2015