Historie vlnité lepenky

 Autor: Zeno Čižmář

Vydal: Svaz výrobců vlnitých lepenek v roce 2006.
Grafický design a sazba: Pilot, v. o. s.

SVVL 1
SVVL 1

SVVL 2
SVVL 2

SVVL 6
SVVL 6

SVVL 1
SVVL 1