top of page

Starobrno 130 let 

Arcanum boni tenoris animae (také v DE verzi)

 

Autor: Zeno Čižmář

Vydal: Starobrno, a. s. Brno v roce 2002.

Grafický design a sazba: Pavel Veselý

bottom of page