top of page

Historie SKF v českých zemích a na Slovnensku.
 

Autor: Zeno Čižmář

Vydal: SKF Ložiska, a. s. v roce 2009.

Grafický design a sazba: Pilot, v. o. s. 

bottom of page