Historie SKF v českých zemích a na Slovnensku.
 

Autor: Zeno Čižmář

Vydal: SKF Ložiska, a. s. v roce 2009.

Grafický design a sazba: Pilot, v. o. s. 

SKF 1
SKF 1

SKF 3
SKF 3

SKF 8
SKF 8

SKF 1
SKF 1