top of page

Brněnské odpadky v čase 

aneb Kronika společnosti SAKO Brno, a.s.

Historie nakládání s odpady ve městě Brně

 

Autor: Zeno Čižmář
Vydal: SAKO Brno, a. s. v roce 2014.

Grafický design a sazba: Kreativní agentura Kreatura

bottom of page