Brněnské odpadky v čase 

aneb Kronika společnosti SAKO Brno, a.s.

Historie nakládání s odpady ve městě Brně

 

Autor: Zeno Čižmář
Vydal: SAKO Brno, a. s. v roce 2014.

Grafický design a sazba: Kreativní agentura Kreatura

SAKO 1
SAKO 1

SAKO 2
SAKO 2

SAKO 10
SAKO 10

SAKO 1
SAKO 1