top of page

100 let výroby minerálních hnojiv v Lovosicích

aneb z jejich historie v českých zemích

 

Autor: Zeno Čižmář

Vydal: Lovochemie, a. s. v roce 2004.
Grafický design a sazba:  Noesis, s. r. o. 

bottom of page