top of page

Curriculum značky JAR

vydáno u příležitosi uvedení nové generace totoho "národního" mycího prostředku na trh

Autor: Zeno Čižmář
Vydal: Procter & Gamble Czech republic, s. r. o. v roce 2016

Design a sazba: Pavla Zimmermannová - Lokša PrePress, s.r.o.

bottom of page