DAKO-CZ 1816-2016

Tradice strojírny

pod Železnými horami

 

Autor: Zeno Čižmář
Vydal: DAKO-CZ, a. s. v. v roce 2016

Grafický design a sazba: Veronika Kovářová - Studio Caracal, s.r.o.

1/9
spolupracující partneři:
Muzeum cenných papírů Praha
Retro-muzeum-Brno_03F.png
Retro muzeum Brno - Na statku

© Zeno Čižmář.